Nyheder / Mediernes Udvikling i Danmark

22.01.2018

Danskernes forbrug på medier ændrer sig fortsat

En ny analyse af danskernes medieforbrug fra Slots- og Kulturstyrelsen viser, at husstandenes forbrugsmønster har ændret sig væsentligt siden 2006.


En ny analyse, ”Forbrug og Priser”, fra Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” viser blandt andet, at danske husstande i 2016 brugte langt flere penge på medier, der ses og lyttes til, end på medier, der læses, som for eksempel aviser, magasiner og bøger. Analysen offentliggøres af styrelsen i dag.

Ifølge rapporten er det samlede årlige forbrug på de læste medier siden 2006 faldet fra 4.147 kroner til 2.279 kroner i 2016 per husstand målt i faste priser. Samtidig viser tallene, at danskerne i høj grad prioriterer at fastholde forbruget på medier, der ses og lyttes til som for eksempel tv og streaming-tjenester. Det bemærkes, at tallene er opgjort på basis af en ny opgørelsesmåde fra Danmarks Statistik, der tegner et andet billede af udviklingen i det samlede medieforbrug (korrigeret for inflation) end tidligere.

Det er ifølge rapporten især salget af aviser og magasiner i løssalg, der falder, men også salget af bøger går tilbage.

Tallene viser, at det årlige forbrug på aviser købt i løssalg er faldet fra 326 kroner i 2006 til 96 kroner i 2016 per husstand. I samme periode har abonnementssalget udviklet sig mere stabilt med et fald fra 1.247 kroner i 2006 til 917 kroner i 2016.

Magasiner i løssalg i landets kiosker og supermarkeder er ifølge rapporten gået betydeligt tilbage og er reduceret med en tredjedel fra 990 kroner i 2006 til 312 kroner i 2016. I samme periode er forbruget på abonnementer på magasiner steget fra 110 kroner til 134 kroner per husstand.

For fag- og skønlitteratur viser Slots- og Kulturstyrelsens analyse, at forbruget per husstand er gået tilbage fra 1570 kroner i 2006 til 820 kroner i 2016.

Selskaberne samler digitale tjenester

Der er ifølge rapporten en tendens på det danske tele- og tv- marked til, at selskaberne lancerer forskellige former for kombinerede tele- og medieproduktpakker.

I dag giver et mobilabonnement således ikke bare adgang til telefoni og datapakker. Abonnementerne giver ofte også adgang til en række digitale medietjenester som for eksempel TV 2 Play, Zetland, HBO, Pling og Wype.

Styrelsens analyse har kortlagt billedet, som det ser ud i dag, for i alt 15 danske udbydere af telefoni og tv. Analysen viser, at enkelte tele- og tv-udbydere har helt op til ni interne eller eksterne medietjenester inkluderet i deres samlede tele- og tv-pakker.

Øvrige konklusioner fra rapporten:

  • Det årlige forbrug på medierelaterede forbrugsposter var i 2016 på 19.626 kroner ud af et samlet gennemsnitligt forbrug i de danske husstande på 299.582 kroner. Det er på niveau med 1994 men dog væsentlig lavere end forbruget i tiden op til finanskrisen.
  • Der er sket store forskydninger i, hvordan de danske husstande disponerer de 19.626 kroner særligt i perioden efter finanskrisen. For eksempel er tidligere store forbrugsposter som CD’er, DVD’er og fastnettelefoni stort set udgået af husstandenes forbrug i 2016.
  • Danske husstande bruger markant flere penge hos tele- og tv-selskaberne i dag end i 1994. I 1994 brugte de 5.649 kroner om året. Det tal er i 2016 steget til 9.393 kroner.

Slots- og Kulturstyrelsens undersøgelse om danskernes forbrug på medierelaterede forbrugsposter er en del af ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.

Læs mere om danskernes forbrug i analysen ”Forbrug og priser”

Læs mere om ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden ”Kultur i Danmark

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Anders Sebastian Kauffeldt, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 51 90, ask@slks.dk

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

 

 


Accept af cookies

På Mediernes Udvikling bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra Mediernes Udvikling.

Accepter cookies