Om rapporteringen 2017

Grundlaget for rapportering om mediernes udvikling i Danmark

Der blev i medieaftalen for 2012-2014 i 2 år afsat 2 millioner kroner årligt til Slots- og Kulturstyrelsen til Rapportering om medieudviklingen i Danmark. I medieaftalen for 2015-2018 er der ligeledes afsat 2 millioner kroner årligt til rapporteringen, der ifølge medieaftalen skal evalueres i 2017.

Formålet med rapporteringen er at tilvejebringe øget faktuel viden om mediernes udvikling og vilkår i Danmark og offentliggøre denne viden.

Det er ønsket, at man derigennem medvirker til at sikre et kvalificeret grundlag for den samfundsmæssige debat og for eventuelle nye mediepolitiske initiativer.

Rapporteringen vil dække hovedtemaerne:

  • Medieindhold
  • Mediebrug
  • Mediebranche

Du kan hente kommissoriet for rapporteringen i linkboksen til højre.

2017 – fjerde år

2017 er fjerde udgave af ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”. Med rapporteringen i 2014 blev der lagt et fundament og etableret en basisstruktur med en omfattende mængde data for medieforbruget og mediebranchen i Danmark. Denne basis er der blevet arbejdet videre med og udviklet på siden.

Dataserierne fra rapporteringen de tidligere år er for en stor dels vedkommende blevet opdateret i 2017-rapporteringen. En række dataserier vil blive opdateret med større intervaller, f.eks. hvert 3. eller 5. år, da udviklingen går så langsomt på disse områder, at det ikke er relevant med årlige opdateringer (det kan f.eks. være tidspunkt på døgnet for tv-sening og radiolytning). Nogle serier er udgået, enten fordi de er blevet afløst af andre mere relevante, ikke opdateres længere af eksterne leverandører el.lign. eller ikke er skønnet relevante at opdatere mere.

Rapporteringen gennemfører analyser vedrørende de tre hovedtemaer mediebrug, medieindhold og mediebranche. Gennemførte analyser og undersøgelser formidles dels i en hovedrapportering hvert år før sommerferien, dels i løbende rapporter og konferencer med centrale temaer og resultater.

Find mere information om rapporteringen

Ved at folde "vis indhold"-menuen i øverste venstre hjørne ud kan du finde mere information om rapporteringen - det eksterne redaktionspanel, de anvendte dataindsamlingsmetoder, hvordan du kan finde og benytte alle de resultater, der er samlet i rapporteringen.

Har du kommentarer, spørgsmål, rettelser, ris eller ros?

Hvis du har kommentarer, spørgsmål, rettelser, ris eller ros til Rapportering om mediernes udvikling, vil vi meget gerne høre fra dig.

Du kan sende dine kommentarer til mailadressen:

medieudviklingen@slks.dk

Accept af cookies

På Mediernes Udvikling bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra Mediernes Udvikling.

Accepter cookies