Nyheds- og aktualitetsbegrebet
Forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af hvad nyheder og aktualitetsstof er og betydningen heraf i samfundsmæssig kontekst

Baggrund

Projektet om ”Forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af hvad nyheder og aktualitetsstof er og betydningen heraf i samfundsmæssig kontekst” skal udføres af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - DMJX.

Projektet udføres for Slots- og Kulturstyrelsen som en del af styrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.

Projektet igangsættes efter det frivillige udbud, Slots- og Kulturstyrelsen afholdt primo 2017.

Læs mere om udbuddet og find udbudsmaterialet her

Læs mere om Rapportering om mediernes udvikling i Danmark her

Projektbeskrivelse

Projektet skal tilvejebringe viden om, hvordan forskellige befolkningsgrupper opfatter og forstår, hvad nyheder og aktualitetsstof er og også om, hvorvidt og hvordan dette måtte have ændret sig i takt med den medieudvikling, der især har taget fart de seneste år – er der f.eks. kommet en større mangfoldighed i opfattelsen og forståelse af, hvad nyheder og aktualitet er i befolkningen?

Ligeledes skal projektet fokusere på, hvilken rolle nyheder og aktualitet, som de nu måtte blive forstået og opfattet i de respektive befolkningsgrupper, spiller for den enkelte borger, dels i forhold til deres opfattelse af og oplevede kontakt med de omgivende ”offentligheder” lokalt og nationalt dels i forhold til deres behov og ønsker for at føle sig kompetente i de sammenhænge, de færdes i. Dette gælder også nyheder og aktualitets rolle i forhold til borgernes eventuelle engagement og deltagelse i politiske og samfundsmæssige forhold, oplevede handlekraft og -evne samt om tilliden til nyheder, aktualitet og det politiske system.

I den sammenhæng skal projektet også beskæftige sig med, hvordan forskellige medietyper – også de, der måske ikke ligger inden for de traditionelle nyheds- og aktualitetsgenrer – fungerer som ressourcer for borgernes muligheder for at ”følge med”.

Accept af cookies

På Mediernes Udvikling bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra Mediernes Udvikling.

Accepter cookies