Det eksterne redaktionspanel

Det eksterne redaktionspanel

Slots- og Kulturstyrelsen har udpeget eksternt redaktionspanel for Rapportering om mediernes udvikling i Danmark.

Af kommissoriet for Rapportering om mediernes udvikling i Danmark fremgår, at der skal nedsættes et eksternt redaktionspanel bestående af forskere og brancherepræsentanter.

REDAKTIONSPANELETS MEDLEMMER

Slots- og Kulturstyrelsen har derfor udpeget følgende medlemmer til redaktionspanelet:

 • Christian S. Nissen. Rådgiver, forfatter, adjungeret professor
 • Kim Christian Schrøder. Professor, RUC
 • Stig Hjarvard. Professor, KU (ORLOV)
 • Henrik Søndergaard. Lektor, KU
 • Hanne Bruun. Lektor, Aarhus Universitet
 • Marianne Bugge Zederkof. Direktør, Danske Medier Research *)
 • Tine Johansen. Formand, Dansk Journalistforbund **)
 • Dennis Christensen. Leder af DR Medieforskning ***)

*) Repræsentanten fra Danske Medier er udpeget af Danske Medier
**) Repræsentanten fra Dansk Journalistforbund er udpeget af Dansk Journalistforbund
***) Repræsentanten fra DR er udpeget af DR

REDAKTIONSPANELETS OPGAVER

Redaktionspanelet skal:

 • medvirke til at identificere konkrete undersøgelser
 • medvirke til prioritering af undersøgelser
 • rådgive i forbindelse med udvikling af metode kommentere på analyseresultaterne
 • forholde sig til de gennemførte analysers faglige kvalitet, objektivitet og relevans
 • kommentere på den årlige rapportering udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen
 • medvirke til, at analysearbejdet skaber merværdi og undgå overlap i forhold til eksisterende undersøgelser
 • sikre at relevante eksisterende undersøgelser kan inddrages i arbejdet

KOMPETENCERNE I REDAKTIONSPANELET

Panelet er sammensat således, at medlemmerne samlet set så vidt muligt har kompetencer inden for et eller flere af fagområderne:

 • nyhedsmedier
 • nye medier
 • medieindhold
 • medieudvikling
 • medialisering
 • mediekonvergens
 • mediekompetence (“media literacy”)
 • public service
 • (ny) teknologi o. lign.

Redaktionspanelet består af repræsentanter fra Danske Medier, Dansk Journalistforbund, DR og forskere fra en række uddannelsesinstitutioner.

Accept af cookies

På Mediernes Udvikling bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra Mediernes Udvikling.

Accepter cookies